Tuesday, 24 April 2012

KESANTUNAN BERBAHASA

ENTRI 31
Salah satu tugasan kumpulan subjek Sosiolinguistik kumpulan kami ialah pembentangan drama pendek. Tema yang diberikan oleh pensyarah ialah tema kesantunan berbahasa dan ketidaksantunan berbahasa dalam pelbagai situasi di pelbagai tempat seperti di dalam dewan kuliah, tempat awam, majlis, kampus dan lain- lain.
Hal ini demikian kerana kesantunan bahasa merupakan salah satu cabang bidang sosiolinguistik dalam kehidupan masyarakat sejagat. Sebenarnya, kesantunan berbahasa mempunyai rumusnya tersendiri yang dikemukakan oleh Ervan Tripp iaitu, tiga rumus sistem sapaan. Rumus ini terbahagi kepada tiga:

Rumus Alternasi   
  • Rumus yang menggunakan kaedah berkaitan dengan cara seseorang berkomunikasi ataupun cara menyapa seseorang.
  •  Mengikut rumus ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam komunikasi seseorang iaitu, faktor pangkat,status (Yang Arif digunakan di mahkamah), dan gelaran yang diperoleh ketika bekerja atau belajar(cikgu dan doktor).  
Rumus Kejadian Bersama 
  • Berdasarkan rumus kejadian bersama, susunan rujukan kehormat haruslah disapa bersesuaian dengan tempat dan kedudukannya.
  •  Sebagai cotoh, Datuk Ismail Husin.
Rumus Perurutan   

  •  Susunan kata sapaan yang bermula dengan rujukan kehormat, gelaran yang disandang, dan nama peribadinya.
  • Yang Berbahagia Doktor Haji Rahim Samat.

No comments:

Post a Comment